Sprijin de 200 milioane euro din fonduri europene pentru industria lemnului

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Costel Alexe, a participat astăzi la Dezbaterea privind identificarea, dezvoltarea și implementarea unor mecanisme financiare de susținere pentru industria lemnului, în viitorul exercițiu financiar 2021-2027, care s-a desfășurat în Aula Magna a Universității Transilvania din Brașov.

„Ne aflăm într-un moment definitoriu pentru viitorul silviculturii românești. În această perioadă, România stabilește, împreună cu partenerii europeni, structura investițiilor din fonduri europene în viitoarea perioadă financiară. În perioada care tocmai se încheie, fondurile destinate sectorului silvic nu au fost suficiente. Ne-am propus să schimbăm asta”, a
spus ministrul Costel Alexe.

În ceea ce privește exercițiul financiar 2021-2027, ministrul a arătat că pe lângă sprijinul acordat în cadrul PAC (Politica Agricolă Comună) prin FEADR, se dorește, suplimentar, accesarea unor fonduri europene. În acest sens, s-au purtat discuții cu Ministerul Fondurilor Europene și s-a obținut acordul de principiu, astfel:

 • Circa 200 milioane euro, sprjin financiar pentru firmele mici de exploatări forestiere. Sumele se vor acorda în granturi de câte 200 de mii de euro. Pentru derularea cu ușurință a finanțării se va desemna Administrația Fondului pentru Mediu ca Organism de Implementare;
 • Se vor căuta soluții și se vor aloca sume și pentru sectorul de prelucrare primară a lemnului, silvoturism, infrastructură forestieră. Finantarea prin FEADR. Domeniul pădurilor și al sectoarelor economice bazate pe resursa de lemn au un rol central în strategiile europene privind:
  • Combaterea schimbărilor climatice – bilanțul GES pe segmentul LULUCF
  • Conservarea biodiversității și asigurarea stabilității ecosistemelor forestiere.
  • Dezvoltarea bioeconomiei bazată pe resursa de lemn, cu potențial major de susținere a dezvoltării pentru zona rurală.
  • Producerea de energie regenerabilă pe bază de biomasă din lemn.

„În acest context, considerăm oportun ca domeniul pădurilor să beneficieze de o alocare financiară de minim 50% din fondurile alocate în cadrul Planului Național Strategic (PNS) pentru măsuri de mediu și climă și de minim 30% din fondurile de investiții alocate prin FEADR”, a adăugat demnitarul. În urma analizării prevederilor draft-ului Regulamentului UE, care vizează sprijinul acordat prin intermediul Politicii Agricole Comune în perioada 2021-2027, au fost identificate următoarele oportunităţi privind finanţarea sectorului forestier, prin intermediul fondurilor FEADR.

Investiții – Măsurile care pot fi finanțate prin PNS sunt următoarele:

 • Măsura de primă împădurire – (continuarea Submăsurii 8.1 – sprijin pentru
  împădurire/crearea de suprafețe împădurite) având ca scop realizarea de perdele forestiere și împădurirea terenurilor agricole.
 • Măsura de silvomediu (continuarea Submasurii 15.1 – plăți pentru angajamentele în materie de silvomediu și climă). În cadrul acestei Măsuri se propune un nou Pachet – Măsura de „înverzire” sau silvopastorala, astfel încât, pajiștile (pășuni, fânețe) să beneficieze de sprijinul pe suprafața agricolă chiar dacă există un anumit procent de vegetație forestieră. Menținerea plăților prin APIA, cu eventuale modificări necesare ale unor definiții/caracteristici, astfel încât
  să fie eligibilă și suprafața cu vegetație forestieră cu consistență sub 0.4.
 • Accesibilizarea fondului forestier (continuarea Submăsurii 4.3 – sprijin pentru investiții în infrastructură, legate de dezvoltarea, modernizarea și adaptarea sectoarelor agricol și forestier). O măsură care a funcționat foarte bine și este bine să fie menținută în perioada următoare.
 • Acordarea de compensații pentru terenurile forestiere incluse în Situri Natura 2000.
 • Sprijin pentru pădurile care se confruntă cu constrângeri naturale, respectiv acordarea de plăți compensatorii pentru zone forestiere care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (plata pe suprafață).
 • Investiții în tehnoligii de exploatare prietenoase cu mediul.
 • Refacerea arboretelor afectate de calamități/creșterea stabilității arboretelor – finanțarea
  execuției lucrărilor de îngrijire, în astfel de situații, în contextul schimbărilor climatice.


„Așadar, vrem să păstrăm și să îmbunătățim măsurile de succes pe care le-am avut până acum, dar și să dezvoltăm măsuri noi”, a încheiat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Costel Alexe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *