20.000 activități de prevenire a consumului de droguri desfășurate în 2022

În anul 2022, activitatea Agenției Naționale Antidrog (ANA) s-a materializat atât în coordonarea, evaluarea şi monitorizarea, la nivel naţional, a politicilor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, cât şi în dezvoltarea, promovarea şi implementarea, într-o manieră unitară, integrată şi continuă, a răspunsului din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri.

Astfel, în ceea ce privește domeniul prevenirii consumului de droguri, în anul 2022, specialiștii antidrog au desfășurat 20.000 activităţi de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar, familial şi în comunitate, dar și activități punctuale de informare, educare și conștientizare cu privire la riscurile asociate consumului de substanțe psihoactive, de care au beneficiat peste 700.000 de persoane: preșcolari, elevi, studenți, cadre didactice, părinți, asistenți maternali, copii instituționalizați, specialiști în asistență socială, personal medical, consumatori și foști consumatori de alcool și droguri, comunitățile locale, în general.

Activitățile de prevenire a consumului de droguri s-au realizat în mod unitar, la nivel national, în cadrul a 9 proiecte naționale ”Cum să creştem sănătoşi”, ”ABC-ul emoţiilor”, ”Necenzurat”, ”Fred goes Net”, ”Mesajul meu antidrog”, ”Abilități pentru acțiune”, ”Acționăm just”, ”Eu şi copilul meu”, ”Safe Space”si a 4 campanii nationale: campania de marcare a zilelor naționale specifice domeniului antidrog (26 iunie – ”Ziua Internațională împotriva Traficului și Consumului de Droguri” și 17 noiembrie – ”Ziua Națională fără Tutun”), campania estivală, cu segmentul ”Litoral fără droguri”, campania ”#Education First” pentru prevenirea consumului de droguri în mediul universitar.

Anul trecut, Agenția Națională Antidrog a continuat asigurarea furnizării de servicii de asistenţă integrată pentru persoanele consumatoare de droguri, prin rețeaua teritorială formată din 47 de Centre de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA), prin cele 3 Programe de Asistență Integrată a Adicțiilor (PAIA) din municipiul Bucureşti și prin Programul de Asistență Mobilă, pentru persoanele aflate în stare privativă de libertate la nivelul centrelor de reţinere și arestare preventivă din București. Astfel, la nivel național, au fost înregistrați 3080 beneficiari unici, cărora li s-au oferit 32.000 de servicii specializate medico-psiho-sociale.

Pe parcursul anului 2022, au fost emise, la nivel european, prin intermediul Sistemului european de avertizare rapidă privind drogurile sintetice, 41 notificări şi 3 alerte de noi substanţe psihoactive.

În domeniul precursorilor de droguri, Agenția Națională Antidrog a implementat proiectul „Simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru mediul de afaceri în domeniul operaţiunilor cu precursori de droguri (RNP)”.

În anul 2022, au fost desfășurate activități de verificare a respectării de către operatori a condițiilor privind procurarea, introducerea pe piață,  utilizarea, importul, exportul şi au fost acordate drepturi de efectuare a acestor operațiuni.

În aplicarea conceptului de Ghişeu unic privind precursorii, 86 de reprezentanți ai operatorilor au beneficiat de informații și îndrumări la sediul Agentiei, fiind soluționate 200 de solicitări.

Pe componenta de formare, informare și diseminare de informații, specialiștii ANA au pregătit și instruit în domeniul prevenirii consumului de droguri, la nivel național, peste 26.000 de persoane, atât din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne, cât şi din cadrul instituțiilor partenere.

Important de menționat este faptul că, în anul 2022, a fost aprobată de către Guvernul României, Strategia Națională în Domeniul Drogurilor 2022-2026 și Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale în Domeniul Drogurilor 2022-2026, la nivelul tuturor centrelor judeţene fiind avizate Planurile de acțiune locale în domeniul drogurilor 2022-2026.

Principalele obiective şi priorităţi ale Agenției Naționale Antidrog pentru perioada următoare privesc iniţierea de noi proiecte şi campanii, adaptarea răspunsului instituţional la noile tendinţe ale fenomenului drogurilor, promovarea şi dezvoltarea serviciilor de prevenire şi asistenţă, cooptarea societăţii civile în activitățile specifice.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.